Optimal

  • Polityka jakości HSB

    Polityka jakości

    Polityka jakości

Polityka jakości

Polityka jakości

Jednym z głównych kierunków celów jakie postawił sobie OPTIMAL POLSKA jest bezpieczeństwo. Oferujemy naszym klientom elementy układu kierowniczego z wyższej półki, które cechuje wyższa jakość, bezpieczeństwo użytkowania i długa żywotność. Inspekcja nadzoru technicznego TÜV certyfikuje jakość wielu elementów układu kierowniczego firmy  OPTIMAL.

OPTIMAL to ciągła OPTYMALIZACJA. Ciągłe rozszerzanie naszej oferty produktów poprawa procesów to dla OPTIMAL po prostu rzecz oczywista. W tym zakresie nie możemy nigdy spocząć na laurach. Jeszcze wiele zadań i projektów przed nami.

W firmie OPTIMAL POLSKA wszystkie towary wprowadzane do magazynu sprawdzane są pod względem ich opisów technicznych i porównywane z częściami oryginalnymi, zanim w ogóle zostaną włączone do zasobów magazynowych.

Z OPTIMAL–em mogą być Państwo zawsze pewni swego. Nazwa OPTIMAL jest gwarantem bezpieczeństwa.

 

Kierownictwo Spółki OPTIMAL POLSKA, uważa, że jej podstawowym celem w zakresie jakości jest zadowolenie klientów oraz zwiększenie rynków zbytu, którego efektem jest uzyskanie dodatnich wyników ekonomicznych w każdym roku obrachunkowym przy uwzględnieniu wszystkich dostawców i partnerów.

Wdrożenie tak pojętej polityki nakłada w sposób zdecydowany konieczność pokazania i dokumentowania zdolności do zaspakajania oczekiwań naszych klientów, spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

Wszyscy pracownicy, w Spółce, OPTIMAL POLSKA mają świadomość, że jakość ich usług jest podstawowym warunkiem osiągnięcia postawionych celów i zapewnienia rozwoju.

Inicjatywa, jaką podjęto w Spółce opiera się na:

  • ciągłym doskonaleniu usług świadczonych przez Spółkę,
  • włączeniu wszystkich pracowników w realizację ustanowionej polityki. 

Codzienna postawa pracowników jest zainspirowana następującymi zasadami:

  • precyzyjnym określeniu co ma być wykonane,
  • dobrym wykonaniu tego, co było zaplanowane,
  • mierzeniu i ciągłym upewnianiu się, że wszystko przebiega zgodnie z wymaganiami i przyjętymi procedurami, i że procedury Spółki nadążają za ewolucją potrzeb klientów.

Takie kryteria jak: jakość usług, szybka obsługa, wszechstronność dają świadectwo zachowania każdego z pracowników Spółki, czego skutki mogą być odczuwalne poprzez zadowolenie naszych klientów wyrażające się wzrostem ich zleceń i zaufaniu, jakim darzą naszą Spółkę.

Kierownictwo określiło powyższą politykę w zakresie jakości i zapewnia, że jest ona powiązana z oczekiwaniami i potrzebami klientów jak również z celami działania Spółki. Polityka jest rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach.

 

Jako Prezes Spółki zobowiązuję się osobiście zapewnić wdrożenie tej polityki jakości oraz jej stosowanie dzięki, między innymi, poleceniu przestrzegania zasad określonych w Księdze Zarządzania Jakością oraz wspieram swoim autorytetem wszystkie działania podejmowane na rzecz poprawy jakości i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

W ramach przeglądu przez kierownictwo, będę sprawdzał czy polityka jest ciągle przydatna.

 

Zwracam się do wszystkich pracowników z prośbą o zmobilizowanie się i zaangażowanie w stosowanie tak pojętej polityki jakości.

 

Prezes

                                                         Marian Wiszniewski